Chúng tôi đang cần tuyển dụng


 • Thực tập sinh IT Helpdesk

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  30/03/2021 08:45:00
 • Nhân viên IT Helpdesk

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  30/03/2021 08:47:17
 • Chuyên viên Telesales

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  13/02/2020 15:21:14
 • Kế toán - Hành chính

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  21/04/2022 11:40:06
 • Chuyên viên Kinh doanh

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  26/05/2020 14:08:07
 • Sales support

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  24/06/2020 16:41:03
 • Sales Admin

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  15/06/2021 17:43:27
Go to top