Chúng tôi đang cần tuyển dụng


 • Chuyên viên Telesales

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  13/02/2020 15:21:14
 • Nhân viên IT Helpdesk

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  05/02/2020 14:16:53
 • Thực tập sinh IT Helpdesk

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  19/02/2020 12:00:32
 • Trợ lý kinh doanh

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  05/02/2020 15:01:22
 • Nhân viên Kinh doanh

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  02/07/2019 14:42:28
 • Sales support

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  12/02/2020 17:30:07
Go to top