Chúng tôi đang cần tuyển dụng


 • Chuyên viên Telesales

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  13/02/2020 15:21:14
 • Nhân viên IT Helpdesk

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  05/02/2020 14:16:53
 • Thực tập sinh IT Helpdesk

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  19/02/2020 12:00:32
 • Trợ lý kinh doanh

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  05/02/2020 15:01:22
 • Chuyên viên Kinh doanh

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  26/05/2020 14:08:07
 • Sales support

  Số 74-76 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy HN , Việt Nam
  29/04/2020 09:14:39
Go to top