Chia sẻ cộng đồng

Chúng tôi xây dựng Doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm với Cộng đồng

Những lợi ích không thể bỏ qua khi sử dụng E-Data

Những lợi ích không thể bỏ qua khi sử dụng E-Data

Nguyễn Thị Tâm
tháng 8 2019 — 23 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu thông minh làm giảm chi phí

Lưu trữ dữ liệu thông minh làm giảm chi phí

Nguyễn Thị Tâm
tháng 8 2019 — 26 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Làm thế nào để phát hiện ra nhân viên cố ý xóa tài liệu?

Làm thế nào để phát hiện ra nhân viên cố ý xóa tài liệu?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 8 2019 — 20 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Làm thế nào để lưu trữ dữ liệu an toàn hiệu quả?

Làm thế nào để lưu trữ dữ liệu an toàn hiệu quả?

Nguyễn Lan Hương
tháng 8 2019 — 25 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Nên đầu tư thiết bị (mua máy chủ) hay sử dụng Cloud server?

Nên đầu tư thiết bị (mua máy chủ) hay sử dụng Cloud server?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 8 2019 — 139 views Quản lý Dữ liệu
Dữ liệu lưu trữ phân tán khắp mọi nơi, không thống nhất, phải làm sao?

Dữ liệu lưu trữ phân tán khắp mọi nơi, không thống nhất, phải làm sao?

Administrator
tháng 8 2019 — 33 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Điểm danh cách lưu trữ dữ liệu thông minh lại đơn giản

Điểm danh cách lưu trữ dữ liệu thông minh lại đơn giản

Administrator
tháng 8 2019 — 31 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Tại sao Bạn cần đến tự động sao lưu dữ liệu?

Tại sao Bạn cần đến tự động sao lưu dữ liệu?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 8 2019 — 29 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Đừng bỏ qua 10 lưu ý khi khôi phục file, dữ liệu

Đừng bỏ qua 10 lưu ý khi khôi phục file, dữ liệu

Nguyễn Thị Tâm
tháng 8 2019 — 32 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Nguyên nhân gây mất dữ liệu và khả năng khôi phục dữ liệu trong từng trường hợp

Nguyên nhân gây mất dữ liệu và khả năng khôi phục dữ liệu trong từng trường hợp

Nguyễn Lan Hương
tháng 8 2019 — 30 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu

IT-CARE

Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị công nghệ thông tin và tích hợp hệ thông. Với tinh thần luôn sẵn sàng phục vụ Khách hàng bằng sự thấu hiểu và chân thành.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Tags

Archives

Go to top