𝑵𝒈𝒖𝒚 𝒄𝒐̛ 𝑩𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏

20200427


Nguy cơ bảo mật đến từ hành vi của nhân viên

    Đa số các lỗ hổng an ninh mạng trong môi trường doanh nghiệp đều bắt nguồn từ những hành vi hàng ngày của nhân viên trong công ty. Trong khi các chuyên gia an ninh mạng đang làm việc không ngừng nghỉ nhằm giảm thiểu những rủi ro này, Bạn cần lắm rõ những hành vi nào của nhân viên có thể tạo ra những lỗ hổng bảo mật cho doanh nghiệp của mình.

ĐỌC THÊM:  𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝑩𝒂̣𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒅𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝑪𝒐𝒗𝒊𝒅-19

   Bạn cần Tư vấn về Công nghệ quản lý Dữ liệu hãy liên hệ ngay với IT-CARE Chúng tôi để nhận được giá trị của sự thay đổi!

Hiệu quả là có thật!

Công nghệ luôn thay đổi, Doanh nghiệp không ngừng chuyển động.

Thách thức là cơ hội tạo nên động lực để các CEO lãnh đạo Doanh nghiệp thành công.


    Hãy tham gia vào Dòng tin xã hội 
    của chúng tôi

    Giúp Bạn có thêm được kiến thức và trải nghiệm từ những Câu chuyện thực tế và thành công của Khách hàng.      

    Những kinh nghiệm tuyệt vời trong quản lý và vận hành Doanh nghiệp

    Chia sẻ các kỹ năng làm việc để tăng năng xuất và hiệu quả trong công việc

    Bản tin luôn cập nhật hàng tuần

    Nhập email của Bạn để nhận Bản tin trực tiếp từ E-Data   

    Đăng ký nhận tin


    Go to top